naser
10 بهمن 1401 - 12:36

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان از آزمون جامع داروسازی تفکیک شد

آزمون های ارزشیابی و ارتقاء دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور از آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی از سال ۱۴۰۲ به بعد از هم تفکیک شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور از آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی از سال ۱۴۰۲ به بعد تفکیک شدند.

این تصمیم در سی و دومین نشست شورای آموزش داروسازی و تخصصی اتخاذ شده است.

به این ترتیب آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور و آزمون جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی تفکیک و از سال ۱۴۰۲ به بعد به صورت جداگانه برگزار خواهند شد.

جزئیات مربوطه در اطلاعیه های بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

آزمون نوبت تاریخ برگزاری

ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۱ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

۲ ۱۴ دی ۱۴۰۲
منبع: مهر
شناسه خبر: 1007250