naser
08 مرداد 1401 - 08:42

نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن، همگام با طرح دارویار

با استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن که با طرح دارویار همگام شده، داروخانه‌ها شاهد راحتی مدیریت داروخانه، صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و تسهیل امور مدیریت داروخانه خواهند بود. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن که با طرح دارویار همگام شده است، داروخانه‌ها شاهد سهولت و راحتی مدیریت داروخانه، صرفه‌جویی در زمان و نیروی انسانی و همچنین تسهیل امور مدیریت داروخانه خواهند بود به گزارش دوشنبه‌های دارویی، شرکت مهندسی تبیان، تولیدکننده نرم افزار آرسن و همچنین آرسن لایت، یعنی همان نرم افزاری که توسط داروسازان برای مدیریت امور داروخانه تهیه می‌شود و به بسیاری از سامانه‌ها متصل است، در اقدامی جدید، سیستم خود را با طرح دارویار همگام ساخت. با آپدیت جدید، نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن، تنها نرم افزاری است که داروخانه‌ها می‌توانند قیمت داروهای خود را بر اساس قیمت‌های سامانه تیتک اصلاح کنند. در این خصوص داروخانه‌ها فقط باید در فرم مخصوص تیتک، قیمت‌های آزاد را بررسی و تایید کنند تا در بانک اطلاعاتی آنها همه قیمت‌ها به روز شود. گفتنی است که در طرح دارویار، مرجع قیمت داروها، سامانه تیتک وزارت بهداشت است و همه داروخانه‌ها باید قیمت داروهای خود را بر اساس آن به روز رسانی کنند. با این آپدیت که در روزهای اخیر در نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن انجام شده است، در واقع آنچه که شاهد هستیم آن است که در حال حاضر نرم افزار آرسن با طرح دارویار تطابق دارد و داروخانه‌ها می‌توانند تمام اموری که در طرح دارویار مورد توجه است را به صورت مستقیم از داخل نرم افزار اعمال کنند. به این صورت علاوه بر سهولت و راحتی کار، صرفه‌جویی زمانی و نیروی انسانی نیز صورت می‌گیرد و کمک قابل توجهی به تسهیل امور مدیریت داروخانه انجام می‌شود. بیمه سلامت بیمه سلامت، طرح دارویار را در وب سرویس خود اجرایی کرده است و تغییرات وب سرویس این سازمان، در نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن پیاده سازی شده است. این قابلیت سبب می‌شود که داروخانه‌های تحت پوشش نرم افزار آرسن، نیاز به ثبت مجدد در سامانه تایید مربوطه نداشته باشند خط مشی گروه مهندسی تبیان گفتنی است بر اساس خط مشی مجموعه مهندسی تبیان، رضایتمندی مشتریان، یکی از اساسی‌ترین اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت تلقی می‌شود و در این مسیر تلاش می‌کند خود را با تغییرات و رویدادهای حوزه داروخانه، تطبیق دهد و مناسب‌ترین خدمات را در دسترس داروسازان قرار دهد. واقعیت این است که داروخانه‌ها به عنوان حلقه پایانی زنجیره دارویی کشور، نقش بسزایی در تامین سلامت جامعه دارند و به همین جهت تسهیل امور مدیریت داروخانه‌ها می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در کاهش بار مالی مدیریت داروخانه‌ها و همچنین ساده سازی فرآیندهای مختلف داشته باشد. بر این اساس گروه مهندسی تبیان تلاش خود را بر این حوزه متمرکز کرده است و امیدوار است این مجموعه تلاش‌ها در نهایت منجر به ارتقای سلامت جامعه شود و در این مسیر دست همه فعالان این حوزه را به گرمی می‌فشارد. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با استفاده از نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن که با طرح دارویار همگام شده است، داروخانه‌ها شاهد سهولت و راحتی مدیریت داروخانه، صرفه‌جویی در زمان و نیروی انسانی و همچنین تسهیل امور مدیریت داروخانه خواهند بود خبرگزاری مهردارویاربه گزارش دوشنبه‌های دارویی، شرکت مهندسی تبیان، تولیدکننده نرم افزار آرسن و همچنین آرسن لایت، یعنی همان نرم افزاری که توسط داروسازان برای مدیریت امور داروخانه تهیه می‌شود و به بسیاری از سامانه‌ها متصل است، در اقدامی جدید، سیستم خود را با طرح دارویار همگام ساخت. به گزارش دوشنبه‌های داروییسامانه‌هادارویاربا آپدیت جدید، نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن، تنها نرم افزاری است که داروخانه‌ها می‌توانند قیمت داروهای خود را بر اساس قیمت‌های سامانه تیتک اصلاح کنند. در این خصوص داروخانه‌ها فقط باید در فرم مخصوص تیتک، قیمت‌های آزاد را بررسی و تایید کنند تا در بانک اطلاعاتی آنها همه قیمت‌ها به روز شود. بر اساستیتکداروخانه‌هاتیتکگفتنی است که در طرح دارویار، مرجع قیمت داروها، سامانه تیتک وزارت بهداشت است و همه داروخانه‌ها باید قیمت داروهای خود را بر اساس آن به روز رسانی کنند. دارویارتیتکبر اساسبا این آپدیت که در روزهای اخیر در نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن انجام شده است، در واقع آنچه که شاهد هستیم آن است که در حال حاضر نرم افزار آرسن با طرح دارویار تطابق دارد و داروخانه‌ها می‌توانند تمام اموری که در طرح دارویار مورد توجه است را به صورت مستقیم از داخل نرم افزار اعمال کنند. به این صورت علاوه بر سهولت و راحتی کار، صرفه‌جویی زمانی و نیروی انسانی نیز صورت می‌گیرد و کمک قابل توجهی به تسهیل امور مدیریت داروخانه انجام می‌شود. در واقعدر حال حاضردارویاردارویاربیمه سلامت بیمه سلامتبیمه سلامتبیمه سلامت، طرح دارویار را در وب سرویس خود اجرایی کرده است و تغییرات وب سرویس این سازمان، در نرم افزار مدیریت داروخانه آرسن پیاده سازی شده است. این قابلیت سبب می‌شود که داروخانه‌های تحت پوشش نرم افزار آرسن، نیاز به ثبت مجدد در سامانه تایید مربوطه نداشته باشند دارویارخود اجراییقابلیت سببخط مشی گروه مهندسی تبیان خط مشی گروه مهندسی تبیانخط مشی گروه مهندسی تبیانخط مشیگفتنی است بر اساس خط مشی مجموعه مهندسی تبیان، رضایتمندی مشتریان، یکی از اساسی‌ترین اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت تلقی می‌شود و در این مسیر تلاش می‌کند خود را با تغییرات و رویدادهای حوزه داروخانه، تطبیق دهد و مناسب‌ترین خدمات را در دسترس داروسازان قرار دهد. بر اساسخط مشیمسیرواقعیت این است که داروخانه‌ها به عنوان حلقه پایانی زنجیره دارویی کشور، نقش بسزایی در تامین سلامت جامعه دارند و به همین جهت تسهیل امور مدیریت داروخانه‌ها می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در کاهش بار مالی مدیریت داروخانه‌ها و همچنین ساده سازی فرآیندهای مختلف داشته باشد. بر این اساس گروه مهندسی تبیان تلاش خود را بر این حوزه متمرکز کرده است و امیدوار است این مجموعه تلاش‌ها در نهایت منجر به ارتقای سلامت جامعه شود و در این مسیر دست همه فعالان این حوزه را به گرمی می‌فشارد. در نهایتارتقای سلامتمسیردست
منبع: مهر
شناسه خبر: 495543