naser
11 آبان 1401 - 16:54

تلاش برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ۸۹ روزه و طرحی دوران کرونا

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با جدیّت به دنبال تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دوران کرونا به خصوص نیروهای طرحی، در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت است. به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در جمع معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر در دوره پودمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کشور، ضمن اشاره به تأثیرات مثبت این دوره‌ها در ارتقای سطح مدیریت دانش معاونین توسعه و تحول محاسبات ذهنی مدیران، خاطرنشان کرد: مهمترین مهارت مدیریت، آرام ماندن در سختی‌ها و تهدیدها است. خبرگزاری مهروی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه‌های انسانی وزارت بهداشت، از معاونین توسعه خواست که نگاه ویژه ای به رفاهیات کارکنان داشته باشند. ایرفاهیاتمعاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نیروهای شرکتی و ۸۹ روزه را نیز بخشی از سرمایه‌های انسانی ارزشمند وزارت بهداشت دانست و با بیان اینکه این نیروها نباید تعدیل شوند، بر حفظ و ماندگاری آنان تأکید کرد. وی در ادامه با اشاره به جانفشانی‌های نیروهای شاغل در دوران کرونا، به برنامه‌های وزارت بهداشت برای جبران زحمات آنان اشاره کرد. کرونارحیمی با اشاره به طی شدن مراحل نهایی طرح ساماندهی نیروهای دولت در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: وزارت بهداشت با جدیّت به دنبال تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دوران کرونا به خصوص نیروهای طرحی، در قالب طرح ساماندهی کارکنان دولت است. کروناوی ضمن تأکید بر لزوم تغییرات و اصلاحات در فرآیندهای مختلف مدیریتی، تصریح کرد: در مدیریت نباید بنده عادت‌ها شد، بلکه باید با آغوش باز از تغییرات استقبال کرد. رحیمی در ادامه اظهار کرد: مدیران باید ضمن امیدواری به آینده، منعطف و منسجم تصمیم گیری کنند. گیریوی از یادگیری و خرد جمعی به عنوان عاملی برای تبدیل دانایی به توانایی یاد کرد و گفت: استفاده زنجیره وار از تجارب مدیریتی موفق موجب ایجاد حلقه‌های توانایی و اعتمادبه نفس و عزت نفس مدیریتی خواهد شد. واراعتمادبهرحیمی اعداد و کمیّت ها را بخش کوچکی از موجودیت مدیریت دانست و گفت: در مدیریت کیفیت‌ها تعیین کننده هستند که لازمه آن مدیریت منطبق بر آموزش و آموزش منطبق بر مهارت است. هاوی، کار تیمی و تعامل تجربه و جوانی را از مؤلفه‌های موفقیت عنوان کرد و گفت: باور کردن و میدان دادن به جوانان در کنار آموزش، باعث ایجاد انرژی مضاعف در عملکرد تیم‌های مدیریتی و نیل به موفقیت خواهد شد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ادامه تبیین کرد: ماهیت مدیریت، انسانیت است و انسانیت مبتنی بر اخلاق است و مدیریت بر انسان‌ها، بدون رعایت اخلاق، ارزشی ندارد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 825747